Eichendorff w Gdańsku Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Jan 18
  • 18 January 2016 , 23:44
  • GCKiS

Na łamach dwumiesięcznika „30 dni” Nr 4/5 (120/121) Lipiec-Październik 2015r., ukazał się artykuł pana Waldemara Borzestowskiego pt. „Eichendorff w Gdańsku”, który za przyzwoleniem jego autora, niniejszym Państwu polecamy.

W imieniu Centrum Eichendorffa dziękuję autorowi za udostępnienie artykułu, a panu dr inż. Josefowi Gonschiorowi za jego przetłumaczenie na język niemiecki.

Paweł Ryborz - kierownik Fundacji Eichendorffa w Łubowicach.

Eichendorff w Gdańsku