O prawym czynie, o miłości Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

May 07
  • 07 May 2016 , 10:40
  • GCKiS

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
zaprasza serdecznie na koncert muzyki z epoki romantyzmu
chóru z Marburga
Mrburger Seniorenkantorei
pod dyrekcją dr Helmuta Heringa
w kościele pw. NNMP w Łubowicach
w sobotę 04 czerwca 2016r. o godz 17.00

PROGRAM: Kompozycje muzyczne Mendelssohna, Brahmsa i Silchera do tekstów
i wierszy von Goethego, Heinego a szczególnie Eichendorffa.

Zaproszenie