Spotkanie Szkół im. Eichendorffa w Łubowicach Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Dec 11
  • 11 December 2016 , 18:32
  • GCKiS

We współpracy z BdHv Landesverband Thüringen, wzorem lat ubiegłych, w czwartek 17 listopada 2016r. w Sali Konferencyjnej Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach doszło do spotkania uczniów z następujących szkół, noszących imię Josepha von Eichendorffa

z:
- Grzegorzowic, na czele z nauczycielką języka niemieckiego panią Kariną Walach
- Solarni, na czele z panią dyrektor Ilona Wochnik- Kukawską oraz nauczycielką języka niemieckiego panią Sabiną Komander
- Walec, na czele z panią dyrektor Sylwią Glombik oraz nauczycielką języka niemieckiego panią Aleksandrą Wiśniewską
- Krośnicy, na czele z nauczycielką języka niemieckiego panią Beatą Kalla

W spotkaniu tym wzięli także udział:
- Studenci Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, na czele z wykładowcą tej uczelni, panią dr Renatą Sput
- Przedstawiciele BdHv Landesverband Thüringen: Państwo Susanne und Peter Gallwitz oraz pan Norbert Schütz
- Przewodniczący Rady Kuratorów Fundacji Eichendorffa: Pan Joachim Niemann
- Przewodniczący Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa: Pan Bruno Kosak
- Zastępca wójta gminy Bierawa Pan Stanisław Wróbel.

Na początku spotkania, po wygłoszonym przez pana Petera Gallwitza Laudatio, pani dyr. Ilona Wochnik-Kukawska, za swoje zasługi w propagowaniu osoby i twórczości Josepha von Eichendorffa, została odznaczona w imieniu Fundacji Eichendorffa, z rąk przewodniczącego Rady Kuratorów Fundacji Eichendorffa, pana Joachima Niemanna, Medalem Eichendorffa. Następnie miał miejsce występ artystyczny uczniów ZSO im. Eichendorffa w Grzegorzowicach.
Po tej inscenizacji rozpoczęły się warsztaty tematyczne dla uczniów nt.: Piękno poezji Eichendorffa na podstawie wybranego wiersza poety, które przeprowadzili studenci Filologii Germańskiej. Uczniowie w paru grupach omówili i opracowali wybrane wiersze Eichendorffa, a następnie przedstawili je w graficznej formie obrazów.
W trakcie trwania warsztatów, pozostali uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji nt. Propagowanie kultury i języka niemieckiego w regionie – na Śląsku, na bazie własnej działalności szkół Eichendorffa oraz Wydziału Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
Na zakończenie spotkania nastąpiło podsumowanie warsztatów, z prezentacją wykonanych obrazów oraz dyskusja.

Centrum Eichendorffa dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym spotkaniu.

Opracował: Paweł Ryborz – kierownik Fundacji Eichendorffa