Rada kuratorów Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Jul 20
 • 20 July 2015 , 14:50
 • GCKiS

Łubowice / Lubowitz, dnia/den 31.03.2015r.

ZESTAWIENIE DELEGATÓW FUNDATORÓW
do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa

ZNSSK w Polsce (VdG)

 1. mgr inż. Joachim Niemann - Przewodniczący Rady Kuratorów
 2. Maria Neumann

Gmina Rudnik

 1. mgr Alojzy Pieruszka - Wójt Gminy Rudnik
 2. mgr Stefan Absalon - z-ca Przewodniczącego Rady Kuratorów

Łubowickie Towarzystwo J. v. Eichendorffa

 1. mgr Paweł Newerla
 2. Bruno Kosak

TSKN Woj. Śląskiego

 1. mgr Kornelia Pawliczek-Błońska
 2. Marek Psotta

TSKN na Śląsku Opolskim

 1. Róża Kerner
 2. Róża Zgorzelska