Zarząd Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Jul 20
  • 20 July 2015 , 14:50
  • GCKiS

1. mgr Marcin Lippa - Prezes Zarządu

2. prof. dr hab. Joanna Rostropowicz - Zastępca Prezesa

3. inż. Gerard Matusik- Członek Zarządu