Inspirujący młyn wodny Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

May 31
  • 31 May 2020 , 20:02
  • Redaktor

Murowana konstrukcja młyna wodnego w Brzeźnicy, znajdującego się na ulicy Leśnej, pochodzi z XX wieku. Zastąpiła ona pierwotną budowlę z drewna i kamienia, krytą strzechą, powstałą w wieku XVIII. Przed jedenastu laty obiekt został ponownie odrestaurowany, więc koło wodne się obraca. Obecnie budynek jest własnością Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa. Istnieje możliwość zwiedzenia młyna po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny oprowadzania.

Urokliwe miejsca na Śląsku już od najdawniejszych czasów zachwycały i inspirowały tutejszych artystów. Na początku XX wieku, górnośląski malarz, grafik i rysownik – Georg Rasel, podjął się narysowania młyna w Brzeźnicy. Z opisu zamieszczonego pod rysunkiem wynika, że dzieło zostało wówczas wykonane we Wrocławiu. Aktualnie ilustrację można podziwiać w Izbie Pamięci Josepha von Eichendorffa należącej do Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) w Łubowicach.
Oryginale dzieło G. Rasela ogranicza się do biało-czarnej kolorystyki. Szczęśliwie niedawno Pan Andreas Bialas podjął się odtworzenia obrazu w wersji kolorowej. Kolorowa kopia została ręcznie namalowana na płótnie. Artysta wersję finalną przekazał nieodpłatnie na rzecz Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach. Dzieło zostało oprawione w ramę by odwiedzający i miłośnicy łubowickiego poety mogli podziwiać je w Izbie Pamięci poety.
Za ten wspaniały dar Fundacja GCKiS składa podziękowania oraz życzy Panu Andreasowi dalszych sukcesów artystycznych.

Łubowice, 27.07.2018