SPOTKANIE INTEGRACYJNE SZKÓŁ EICHENDORFFA W CENTRUM EICHENDORFFA W ŁUBOWICACH Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Nov 05
  • 05 November 2018 , 10:59
  • Redaktor

We wtorek, dnia 09.10.2018 r., w naszym Centrum w Łubowicach odbyło się spotkanie integracyjne szkół z województw śląskiego i opolskiego, noszących imię Josepha von Eichendorffa.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół z miejscowości: Walce, Solarnia, Krośnica oraz Grzegorzowice. Ponadto przybyli także studenci germanistyki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wraz z przedstawicielami kadry dydaktycznej. Swoją obecnością wydarzenie to uświetnili przedstawiciele BdV- Landesverband Thüringen oraz gości honorowych. Podczas spotkania doszło do uhonorowania medalem Eichendorffa pana Norberta Schütza. Za zasługi w popularyzowaniu osoby Josepha von Eichendorffa uhonorowany został, przez przestawicieli BdV Thüringen, przewodniczący Rady Kuratorów Centrum Eichendorffa, pan Joachim Niemann.
W część warsztatowej uczniowie poszczególnych placówek, przedstawili przygotowane przez siebie scenki rodzajowe nawiązujące do wybranych utworów Eichendorffa. Przedstawienia te zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wszystkie uczestniczące w tym spotkaniu placówki oświatowe otrzymały w prezencie od Centrum Eichendorffa ostatnie cztery wydania „Zeszytów Eichendorffa” – cyklicznej pozycji wydawnictwa Centrum - Editio Silesia.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i mile spędzony czas.